8 oktober 2016: Douzelage-Symposium: ‘25 jaar Verdrag van Maastricht en de toekomst van de Europese Unie voor eenheid in verscheidenheid’

Datum: 8 oktober 2016. Locatie: Gouvernement te Maastricht. Aanvang: 09.00 tot 16.30 uur

In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van het Verdrag van Maastricht en van de vereniging ‘Meerssen in Europa’, Douzelage, willen wij middels dit symposium stilstaan bij de ontwikkelingen in de Europese Unie.
Aandacht wordt besteed aan de historische ontwikkeling van de EU en de grote opgaven waarvoor de Unie zich gesteld ziet. Hoe kunnen wij als twinning towns van de Douzelage- vereniging, 28 steden die met elkaar op het niveau van individuele burgers samenwerken, hierin een rol spelen en hoe kunnen we vanuit onze burgers er zorg voor dragen dat onze blik gericht blijft op datgene wat ons verbindt.

Uitnodiging & programma
Inschrijfformulier