17 oktober 2016: Sittard-Geleen begegnet Deutschland

Sittard-Geleen ligt in een Euregionaal gebied met 3,9 miljoen inwoners. De Gemeente Sittard-Geleen heeft twee landsgrenzen en verbindt België en Duitsland met elkaar. Zuyd Hogeschool ligt op steenworpafstand van België én Duitsland. Aan beide kanten van de grens liggen grote kansen voor burgers, ondernemingen, studenten. Via City-deal Zuid Limburg, nota internationalisering, grensinfopunt enz. stimuleert de gemeente de grensoverschrijdende samenwerking. Een succesvolle grensoverschrijdende burgeractiviteit is het Sittardse Oktoberfeest (21-26 oktober).

Voorafgaand aan het Oktoberfeest organiseren Archief De Domijnen, Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap, Vereniging Sittards Verleden en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen in het kader van de maand van de Geschiedenis - met als centraal thema ’grenzen’ - een gratis lezing door Prof. Dr. Friso Wielenga van het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

                    Lezing: De weg naar goed nabuurschap. Nederlands-Duitse betrekkingen na 1945.
                                                          door Prof. Dr. Friso Wielenga
                    op maandag 17 oktober om 19.30 uur in  'Oos Zittesj Hoes' Odasingel 659, Sittard


De lezing van Prof Wielenga wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële ondersteuning van Dieter Beissel (lid DNG)