Als u interesse heeft aan een lidmaatschap van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft, vul dan uw gegevens in het volgende formulier in. Uw gegevens worden aan het bestuur doorgestuurd, dat dan over een mogelijk lidmaatschap beslist. Voor een lidmaatschap geldt de volgende contributie:

Lidmaatschap Jaarlijks contributie
Enkel particulier lid: €30
Familielidmaatschap: €45
Lidmaatschap voor bedrijf of organisatie: €45
Young Professional lidmaatschap: €15

Aanmelden

Met het volgende formulier kunt u het lidmaatschap aanvragen. Na het versturen zal het bestuur over uw aanvraag beslissen en u per email informeren.

CAPTCHA image

(Velden met een * moeten ingevuld worden)

Toestemming opslag persoonsgegevens

Ik geef toestemming, dat de Deutsch-Niederländische Gesellschaft die hier ingevoerde gegevens mag gebruiken voor het beheren van het ledenbestand als ook om verenigingsinterne informatie (bijvoorbeeld over activiteiten) te versturen. Verder worden deze gegevens aan de Sparkasse Aachen doorgegevens in het kader van de verenigingsservice, om de betaling van contributie te verwerken (in opdracht van de DNG). Tot slot worden de gegevens ook aan alle andere leden ter beschikking gesteld, met het doel de contacten tussen de leden te bevorderen. De gegevens worden niet aan andere dan de hier genoemden doorgegeven.

Mijn in het kader van de boven genoemde doeleinde gebruikte persoonlijke gegevens worden onder inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgeslagen, verwerkt, gebruikt en verstuurd.

Ik geef toestemming, dat de boven ingevoerde gegevens op de lijst van de active leden opgenomen worden en daarmee voor de verenigingsinterne communicatie gepubliceerd wordt. Ik kan ten alle tijde via het ledensysteem als ook via het bestuur volledige inzage in de over mij opgeslagen gegevens krijgen. U wgegevens worden voor de duur van het lidmaatschap opgeslagen en uiterlijk na 12 maanden na beeindiging van uw lidmaatschap gewist, als er geen vorderingen meer open zijn.